လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာေျမရိွကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ လုပ္ခြင့္သက္တမ္းကုန္ေနေသာ္လည္း ဆက္လက္တူးေဖာ္ေန


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာေျမရိွ တူးေဖာ္ခြင့္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က တူးေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားထံမွ သိရိွရသည္။


လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာေျမရိွ ကုမၸဏီ ၅၁ ခု၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ ၂၃၄ ခုသည္ ယခု ေဖေဖာ္ ၀ါရီလအတြင္း သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ကုမၸဏီ ၂၇ ၏ ေက်ာက္ မ်က္လုပ္ကြက္ ၁၅၀ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားေသာ္လည္း ဆက္လက္တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ အတြက္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အခိ်န္မီအေရးယူေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။


''ဒီကိစၥေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လုပ္လို႔မရဘူး။ ၀န္ၾကီးဌာနက လုပ္ရမွာ။ ၀န္ႀကီးဌာနက အိပ္ေပ်ာ္ေနလို႔ ခဏခဏႏိႈးေနရတယ္။ ၀န္ႀကီးနဲ႔ေတြ႕တိုင္း ဒီကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္ ေျပာပါတယ္'' ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္စိုးက News Watch သို႔ ေျပာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ လုပ္ကြက္ ဧရိယာဧက ၃၅,၀၀၀ ရိွၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နွစ္စတြင္ လိုင္စင္ေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ကာလတိုအတြင္း ႀကီးမားသည့္ စက္ယႏၱရားမ်ားသံုးၿပီး အတင္းအဓမၼထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သယံဇာတနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းထြန္းဦးထံမွ သိရိွရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရိွသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ရာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တရား၀င္တင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရိွသည္ဟု သိရိွရသည္။


ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကို ကုမၸဏီ ၁၁၀၀ ေက်ာ္က လုပ္ကြက္ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။


ေဇာ္မိုးထက္