တနွစ္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ေသာ  မေလးရွားအလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္  ၀န္ႀကီးဌာနမွ  ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ


တနွစ္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ေသာ မေလးရွားအလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္ကို ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ရက္စဲြပါ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။


မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္လိုသည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စဥ္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ေစလႊတ္မည့္အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္မႈ၊ မိသားစုလဲႊပို႔ေငြ တရား၀င္ေပးပို႔နိုင္မႈ၊ သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္စရိတ္ႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF)မွလည္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ေအဂ်င္စီမ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။


''ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာကို ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္။ ျမန္မာလုပ္သားေတြအမ်ားဆံုးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေနရတခုလည္းျဖစ္တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနက ေတာင္းဆိုတာေတြကို အကုန္လိုက္နာသြားမွာပါ။ အစကတည္းက ၀န္ေဆာင္စရိတ္ကို ေအဂ်င္စီေတြကေနၿပီး အစိုးရသတ္မွတ္ထားတာထက္ ေလွ်ာ့ယူေနတာပါ။ အစိုးရက မေလးရွားကို အလုပ္သမား ၀န္ေဆာင္စရိတ္ အျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၈၅၀+၂၂၅၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားတာ ေအဂ်င္စီအမ်ားစုကေတာ့ ေဒၚလာ ၇၀၀/ ၇၅၀/၈၀၀ ၀န္ေဆာင္စရိတ္အျဖစ္ ယူၾကတာမ်ားတယ္''ဟု (MOEAF) ဒုဥကၠ႒ ဦးရန္နို္င္စိုးက ေျပာသည္။


လက္ရိွတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ အစရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ား)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သားမ်ား အဓိကေခၚယူလ်က္ရိွၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္လိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လိုင္စဥ္ရေအဂ်င္စီမ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း၊ မေလးစကားသည္ မခက္ခဲသည့္အျပင္ အေၾကြးစနစ္ ျဖင့္ သြားေရာက္နိုင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ အခမဲ့ေခၚယူ ျခင္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမား တရား၀င္ေစလႊတ္လ်က္ရိွသည့္ ေအဂ်င္စီ ၁၅၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ call center  ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္ကို အလုပ္သမားလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။      


ေက်ာ္ေက်ာ္