ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးေရးသပိတ္ေမွာက္ေတာင္း၍  ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား ၅၆ ဦး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရ


ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုရာမွ ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား ၅၆ ဦး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရေရးအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၾကားခံအျဖစ္ညႇိႏိႈင္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက News Watch သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။


''ကၽြန္ေတာ္လည္း အခု မေကြးေရာက္ေနတာပါ။ ညႇိႏိႈင္းမႈၿပီးသြားပါၿပီ၊ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွာပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသားအားလံုး ကို ျပန္လက္ခံလိုက္ပါၿပီ။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ျပန္သြားပါၿပီ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ မြန္းလဲြတနာရီမွာ အစည္းအေ၀း လုပ္လိုက္တာပါ''ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာျပသည္။ 


ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုရာမွ ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား ၅၆ ဦး ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၄ ေက်ာင္းမွ  ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္ တက္ခြင့္ရေရးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီအား မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။  အဆိုပါ ညႇိနိႈင္းေရးေကာ္မတီအား မေကြး တိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပးရန္ ၾကားခံအျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။


ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေ၀းသို႔ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၄ ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းၿပီး ေနာက္တေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းတို႔နွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းထုတ္ခံေက်ာင္းသား ၅၆ ဦးကို ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ ရေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေမတၱာရပ္ခံစာကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အဆို ပါစာထဲတြင္ ၂၂-၁-၂၀၁၈မွ ၂၄-၁-၂၀၁၈ ေန႔ရက္ထိ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႈနွင့္ပတ္သက္ ၍ သင္တန္းမွ ရပ္စဲခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုး၏ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူအခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမရိွေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခြင့္ျပဳပါရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။


ေစာေက်ာ္၀င္း